Skræddersyede løsninger

Facader og ovenlys tilpasses kundens og arkitektens individuelle behov. Vores tekniske afdeling bistår med skræddersyet faglig rådgivning, fra projekteringsfasen gennem stabilitetsberegning og valg af form og farve op til udførelse af projektet. Vores produkter opfylder de strenge europæiske standarder, hvorfor de kan anvendes i offentlige, private og industribygninger, idræts- og fritidsfaciliteter samt boligbyggeri.

Lyskomfort

Facadesystemer giver optimale muligheder for at udnytte lyset efter individuelle behov og ønsker. Facader og ovenlys lever op til de bedste parametre for tæthed, lys- og varmeisolering samt holdbarhed, hvilke er med til at skabe sikre, imponerende bygninger med helglasfacader.

Brandsikkerhed

Vores produkter opfylder kravene i bygningsreglementet til brandsikkerhed. For at leve op til disse krav anvender vi profilsystemer med passende brandmodstand og ikke-brændbare udfyldningsmaterialer. Vi fremstiller facader og ovenlys, der kan holde flammer og røg tilbage i, henholdsvis, 30, 15 og 60 minutter.

Aluminium facader

Anvendelse: Aluminiumfacader til kontorbygninger, offentlige bygninger, kommerciel og erhvervsinfrastruktur, udstillingslokaler, hoteller, boligbyggeri, idræts- og fritidsfaciliteter, banker og fabrikker.

Systemet Aluprof MB-SR50

 • vinkelled, der muliggør at skabe aluminiumskonstruktioner frit
 • søjler og bolte med ”skarpe” kanter der tillader at bygge facadernes bærekonstruktioner, som ligner en ensartet rist
 • et bredt udvalg af åbningsbare elementer
 • et stort omfang af glasbeklædninger samt tilgængelige isoleringer og tilbehør
 • muligheder for at bøje profilerne og bygge buekonstruktioner

Systemet Aluprof MB-SR50 PL

 • vinkelled giver frihed til at designe rumkonstruktioner
 • beskyttelse mod bygningens tab af varmeenergi
 • en gruppe pakninger samt 3-trins-kaskadesystem for dehydrering og udluftning
 • et stort omfang af glasbeklædninger samt en høj bæreevne af forbindelsen søjle-bolt (2,5 KN)
 • et bredt udvalg af åbningsbare elementer
 • vinduer integreret med facaden og også dreje-kip vinduer og vinduer åbnet parallelt

Systemet Aluprof MB-SR50 A

 • påsætningsprofiler med forskellige former der sikrer flere varianter af facadeudseende
 • vinkelled, der muliggør at skabe aluminiumskonstruktioner frit
 • et bredt udvalg af åbningsbare elementer
 • et stort omfang af glasbeklædninger samt tilgængelige isoleringer og tilbehør
 • muligheder for at bøje profilerne og bygge buekonstruktioner
Aluminiumsfacadesystemer Postdybde Rigeldybde Glastykkelse Luftgennemtrængelighed Vindmodstandsevne Brandmodstandsevne Vandtæthed U-værdi
U (W/m2K)
MB-SR50  15 – 245  5 – 185  24 – 48  AE1200  2400 Pa ikke relevant  RE1200 fra 1,3
MB-SR50 PL  15 – 245  5 – 185  24 – 48  AE1200  2400 Pa ikke relevant  RE1200 fra 1,3
MB-SR50 A  5  5  5 – 40  AE1200  2400 Pa ikke relevant  RE1200 fra 1,3

Systemet Aluprof MB-SG50

 • konstruktionens æstetik og lethed: påfyldningerne er separeret fra hinanden med en sprække på 16 mm
 • det specielt forberedte glas er fæstnet ved hjælp af mekaniske forbindelsesled
 • dreje-kip-vinduerne medfører ikke ændringer i facadens udseende
 • det er nemt at holde facaden ren
 • et stort omfang af glasbeklædninger samt en høj bæreevne af forbindelsen søjle-bolt (2,5 KN)
 • muligheder for at bøje profilerne og bygge buekonstruktioner

Systemet Aluprof MB-SR50 EFEKT

 • søjle-bolt-facade
 • det specielt forberedte glas er fæstnet ved hjælp af mekaniske forbindelsesled
 • fremstår som en ensartet glasoverfalde
 • termisk skille af det isolerende stof HPVC
 • profilerede glaspakninger EPDM
 • mulige vinkelled til ±7,5° på siden samt opførelsen af skrå facader på ± 15°
 • høj termisk isolering af facaderne

Systemet Aluprof MB-SR50 EI

 • søjle-bolt-facade
 • det specielt forberedte glas er fæstnet ved hjælp af mekaniske forbindelsesled
 • mulighed for anvendelse af forskellige dæklister
 • mulige vinkelled til ±7,5° på siden samt opførelsen af skrå facader på ± 15°
 • et højt niveau af termisk isolering
 • muligheder for at bøje profilerne og bygge buekonstruktioner
Aluminiumsfacadesystemer Postdybde Rigeldybde Glastykkelse Luftgennemtrængelighed Vindmodstandsevne Brandmodstandsevne Vandtæthed U-værdi
U (W/m2K)
MB-SG50 85 – 125 45 – 105 28 – 32  A4 1430 Pa ikke relevant R7 beregnet individuelt
MB-SR50 EFEKT 15 – 125 5 – 145 28 – 32 AE1200 1800 Pa ikke relevant RE1500 beregnet individuelt
MB-SR50 EI 85 – 185 65 – 145 15 – 52 ikke relevant ikke relevant EI15, 30, 60 ikke relevant fra 1,9

Stålfacader

Anvendelse: Aluminiumfacader til kontorbygninger, offentlige bygninger, kommerciel og erhvervsinfrastruktur, udstillingslokaler, hoteller, boligbyggeri, idræts- og fritidsfaciliteter, banker og fabrikk

Systemet Jansen VISS TV

 • profilernes bæreevne tilpasset projektet
 • profilerne er svejset sammen og danner et stabilt monolitisk element
 • dobbelt pakningssystem af modificeret EPDM, som danner et ensartet tæt skille og sikrer ventilationen i systemets indre dele
 • systemets kondensafledning og ventilationen af glasområder
 • mangel på linjetab – kuldebroer
 • udvendige aluminiums-trykprofiler

Systemet Jansen VISS TVS

 • profilernes bæreevne tilpasset projektet
 • profilerne er svejset sammen
 • dobbelt pakningssystem af modificeret EPDM, som danner et ensartet tæt skille og sikrer ventilationen i systemets indre dele
 • forhøjet termisk isoleringsevne
 • kondensafledning af systemet og ventilation af glasområder
 • mangel på linjetab – kuldebroer
 • udvendige aluminiums-trykprofiler

Systemet Jansen VISS FIRE

 • profilernes bæreevne tilpasset projektet
 • profilerne er svejset sammen
 • dobbelt pakningssystem som danner et ensartet skille og sikrer ventilationen i systemets indre dele
 • Kondensafledning af systemet og ventilation af glasområder
 • mangel på linjetab – kuldebroer
 • udvendige aluminiums- trykprofiler samt forbindelsesled af rustfrit stål
STÅLFACADER Postdybde Rigeldybde Glastykkelse Luftgennemtrængelighed Vindmodstandsevne Brandmodstandsevne Vandtæthed U-værdi
U (W/m2K)
VISS TV 50 – 140 50 – 140  24 – 48 AE>600 2000 Pa ikke relevant  RE1200 fra 1,35
VISS TVS 50 – 140 50 – 140  24 – 48 AE>600 2000 Pa ikke relevant  RE1200 fra 1,35
VISS FIRE 50 – 140 50 – 140 20 – 52 ikke relevant ikke relevant EI15, 30, 60 ikke relevant fra 1,35

Røglem og persienner

Røglem

 • et bredt udvalg af løsninger – de kan være baseret på vinduesystemer, men også på vinduekonstruktioner, som er beregnet til facaderne
 • forskellige varianter vindueåbning – fløjene åbnes eller kippes indad, kippes udad oppefra eller nedefra, tagvinduer, vinduer anvendt på skrå facader eller ovenlys
 • pålidelige og stille mekanismer
 • muligheden for anvendelse af forskellige drivkræfter, integrering med systemer for forsyning, styring og beskyttelse
 • integrering med bygningens ventilationssystem

Facadepersienner

 • reducering af forbrug af varmeenergien fra traditionelle kilder
 • sikring af varmekomfort inde i bygningen
 • bygningsstål af aluminium med bredde fra 100 til 300 mm
 • en justerbar lamelvinkel fra 0° til 45°
 • montageversioner: lodrette eller vandrette
 • muligheden for at fæstne til facaden, bærevæg eller vinduer
 • fæstningemetoden ved hjælp af specielle propper sikrer optimale indstillinger

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Kan du ikke finde det du søger på vores hjemmeside eller har du noget specielt, du gerne vil tale med en professionel fagmand om – så kontakt os endelig. Vi er behjælpelig med at rådgive og vejlede.

+45 71 96 96 71
info@lockhart.dk

Click here to add your own text